Regulamin

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania, funkcjonowania i użytkowania Platformy Biznesowej o nazwie WiarygodnyFachowiec.pl  zlokalizowanego w internecie pod adresem WiarygodnyFachowiec.pl. 

Regulamin równocześnie określa zakres praw i obowiązków użytkowników Platformy Biznesowej  i obowiązuje w niniejszej formie od dnia 19 luty 2018 r.


 
 I.        DEFINICJE

WiarygodnyFachowiec.pl – Serwis dający możliwość znajdowania i umieszczania wpisów Firm z całej Polski  w celu reklamy firmy bądź chęci skorzystania usług w nim zamieszczonych.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu WiarygodnyFachowiec.pl.

Administrator - osoba odpowiedziała za prawidłowe funkcjonowanie Portalu Wiarygodnyfachowiec.pl

Platforma Biznesowa - Portal interenetowy zlokalizowany pod adresem WiarygodnyFachowiec.pl

 
     II.        ZASADY OGÓLNE
 
 1.  Regulamin ten przedstawia zasady korzystania z Portalu WiarygodnyFachowiec.pl przez Użytkowników.
 2.  WiarygodnyFachowiec.pl. zastrzega sobie prawa autorskie do wszelkich elementów zamieszczonych w serwisie pod adresem WiarygodnyFachowiec.pl.
 3.  Rejestracji firmy w serwisie może dokonywać osoba nią zarządzająca bądź upoważniona do tego. Dane zarejestrowanej firmy muszą być prawdziwe i aktualizowane w razie zmian.
 4.  Portal zastrzega sobie prawo do zamieszczania adresów www i odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do stron internetowych będących własnością właściciela portalu WiarygodnyFachowiec.pl  bądź jego partnerów handlowych. Jednak gdy zaistnieje taka sytuacja, Administrator zastrzega sobie również prawo do usunięcia bądź edycji takowego adresu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.
 5. Poral  nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w portalu przez jego Użytkowników. Wszelakie zaistniałe nieporozumienia i spory będą rozwiązywane między stronami beż udziału Administratora i serwisu WielkopolskiBiznes.pl.  Ujawnienie danych Użytkowników – stron sporu – może nastąpić jedynie na mocy decyzji organu do tego uprawnionego.
 6. Użytkownik ma prawo do przesyłania za pomocą formularza kontaktowego wszelkiego rodzaju zapytań, informacji o brakach w serwisie lub błędnych danych opublikowanych w platformie . W ciągu 24h roboczych od zgłoszenia, Administrator dokona weryfikacji  zgłoszenia.
   
 III.        OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
 1.  Portal  nie bierze udziału w handlu, do którego dochodzi między Użytkownikami portalu. Wszelkie niejasności będą rozwiązywanie bez ingerencji Portalu pomiędzy stronami sporu.
 2. Portal  nie ponosimy odpowiedzialności za jakość oraz cenę usługi czy towaru oferowanego przez firmy bądź Użytkowników. Dotyczy to również niedostarczania Użytkownikowi towaru przez firmę czy odmowy zrealizowania usług.
 3. W odpowiedzialności Portaluj nie leży brak dostępu spowodowany awariami, przerwami technicznymi lub w dostarczaniu usług dostawców internetowych, utrata danych spowodowana działaniami na które Portal  nie ma wpływu.
 4.  Portal  nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające konta e-mail czy numery telefonu Użytkowników. Jednakże osoby użytkujące portal w trakcie trwania korespondencji z Portalemsą zobowiązane do stosowania prawidłowego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 5. Zabronione są jakiekolwiek działania utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe działanie Portalu.
 6.  Zabrania się również działań na szkodę Portalu w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu internetowego WielkopolskiBiznes.pl . W tym przypadku Portal  zastrzega sobie prawo do wszczęcia działań w celu naprawienia szkody.
 7. Zabrania się wykorzystywania całości lub jakiejkolwiek części bazy danych umieszczonej w Portalu .
 8.  Za naruszenie postanowień przedstawionego Regulaminu uważa się działania zmierzające do jego obejścia. W czego efekcie mogą zostać wszczęte działania, w celu zadość uczynienia na rzecz właściciela Portalu.
 
     IV.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Regulamin stanowi nieodzowną część umowy między Użytkownikiem portalu, a Portalem, którą stanowi rejestracja osoby upoważnionej do umieszczenia danych firmy.
 2. Regulamin może ulec częściowo bądź całkowicie zmianie bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 3.  Spory zaistniałe między Portalem , a Użytkownikami będą wyjaśniane polubownie, a jedynie w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami zainteresowanymi sprawa będzie rozstrzygana drogą sądową.
 
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.